0

ĐĂNG KÝ ỨNG VIÊN

Mã giới thiệu (nếu có)
Họ & tên
CCCD/ CMND
Ngày cấp
Nơi cấp
Giới tính
Ngày sinh nhật
Số điện thoại
Địa chỉ email
Tỉnh / thành phố
Quận / huyện
Phường / xã
Tên đường, số nhà
Nơi ở hiện tại
Công việc hiện tại(nếu có)
Nơi đã làm việc(nếu có)
Kể tên các công việc đã trải qua
Vị trí cao nhất được đảm nhiệm
Bạn đã từng kinh doanh chưa?
Hình thức bạn đã từng kinh doanh là gì?
Mặt hàng đã từng kinh doanh
Điểm mạnh của bạn là gì?
Bạn có những kỹ năng kinh nghiệm gì?
Điểm yếu cần khắc phục của bạn là gì?
Thời gian có thể làm việc (số tiếng/ngày)
Mô tả công việc bạn mong muốn
Thu nhập mong muốn trên/tháng
Mong muốn khác
Mật khẩu
Xác nhận

Mã QR Thông tin ứng viên

Bạn vui lòng lưu lại mã QR của mình để tham gia ứng tuyển
Tải APP Dmember tại đây